Logo 1
 

11 w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego

Czytaj więcej...Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski ogłosił w środę 4 lutego 2015 roku termin wyborów prezydenckich na dzień 10 maja 2015 roku. Zgodnie z konstytucją Prezydent wybierany jest przez Naród, w wyborach powszechnych, maksimum na dwie pięcioletnie kadencje. Sprawuje - wraz z Radą Ministrów - władzę wykonawczą w Polsce. Jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem konstytucji; stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 

Czytaj więcej...

11 sołtysek i 12 sołtysów, w Zakliczynie nadal rządzi Kazimierz

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Dwie trzecie sołectw w gminie Zakliczyn udowodniło, że lepsze niekoniecznie musi być wrogiem dobrego. 15 marca mieszkańcy 16 miejscowości idąc dość gremialnie do urn w wyborach sołeckich, udowodnili, że mechanizmy demokracji lokalnej są im bardzo bliskie. Na najbliższe 4 lata mamy wybraną najbliższą obywatelowi władzę cywilną  jaką można sobie wyobrazić, czyli Sołtysa i wspomagającą go Radę Sołecką. Już w 11 miejscowościach rządzą panie, w 12 panowie, a w Zakliczynie bez zmian. Na Zakliczyninfo prezentacja pełnego zestawu władzy w poszczególnych miejscowościach.

1.   Bieśnik:

Czytaj więcej...

Mieszkańcy dali mocny mandat w wyborach sołeckich

Czytaj więcej...15 marca 2015 roku w 16 miejscowościach gminy Zakliczyn odbyły się wybory sołeckie. W 8 miejscowościach nie było takiej potrzeby, gdyż zgłoszono jednego kandydata na sołtysa i taką liczbę członków rad sołeckich, że wybory były zbędne. Za Gminną Komisją Wyborczą podaję  wyniki wyborów w tych miejscowościach gdzie w minioną niedzielę odbyło się głosowanie:

Bieśnik – tutaj mieszkańcy wybierali sołtysa. Funkcję tą pełnić będzie nadal Bogusława Sobol.

Charzewice – wybierano sołtysa i radę sołecką. Wyborcy zdecydowali, że sołtysem będzie Józefa Dudek, a w skład Rady Sołeckiej weszli; Jolanta Dudek, Jan Jewulski, Ewa Pawlik, Urszula Szot i Bolesław Świerczek.

Czytaj więcej...

Mają już sołtysa, a nie mają rady sołeckiej i na odwrót

Czytaj więcej...Dziś ostatnia podpowiedź na Zakliczyninfo dla mieszkańców sześciu sołectw gminy Zakliczyn na niedzielne wybory sołeckie. Mieszkańcy czterech miejscowości, tj. Bieśnika, Gwoźdźca, Olszowej i Paleśnicy wybierać będą tylko sołtysów, a dwóch miejscowości, tj. Rudy Kameralnej i Wesołowa tylko rady sołeckie.  Jeśli ktoś woli informacje w wersji papierowej na temat wyborów sołeckich, to zachęcam do nabycia nowego numeru „Głosiciela” – tam na stronach 6 i 7 znajdziecie obszerne informacje na ten temat.

Mają już rady sołeckie, wybiorą sołtysa:

Czytaj więcej...

Mieszkańcy tych sołectw w niedzielę będą wybierać sołtysa i radę sołecką

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Wczoraj podałem wykaz miejscowości w których nie odbędą się wybory sołeckie – to 7 sołectw i miasto Zakliczyn. Dziś dla odmiany te sołectwa, gdzie mieszkańcy wybierać będą zarówno sołtysów jak i rady sołeckie – takich sołectw mamy dziesięć. Wyznaczone do głosowania lokale wyborcze czynne będą od 8:00 do 18:00.  Głosowanie na sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku "X" przy nazwisku jednego kandydata. Głosowanie na członków rady sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku "X" przy nazwiskach najwyżej pięciu kandydatów. W lokalach w ramach konsultacji społecznych, będą dostępne ankiety które wypełniając i wrzucając do urny, mieszkańcy wypowiedzą się na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Zakliczyn.

Demokracja lokalna na „10”:

Czytaj więcej...

W tych miejscowościach nie odbędzie się żadne głosowanie

Czytaj więcej...15 marca po raz pierwszy wybieramy w gminie Zakliczyn sołtysów oraz rady sołeckie. Nie wszędzie wybory się odbędą, bo zgodnie z prawem jeśli w którejś miejscowości zgłoszony został jeden kandydat na sołtysa to już nim czuć się może. Podobnie jest z radami sołeckimi w przypadku gdy zostało zgłoszonych tylu kandydatów lub mniej ile może liczyć rada sołecka. Pisałem we wcześniejszym artykule, gdzie nie będzie wyborów sołtysów – teraz napiszę, gdzie nie będzie w ogóle wyborów sołeckich. 12 marca napiszę o tym, gdzie będziemy wybierać zarówno sołtysów jak i rady sołeckie, 13 marca o tym gdzie będą wybory sołtysa a nie będzie wyborów rad sołeckich, gdzie nie będzie wyborów sołtysa, ale trzeba wybrać radę sołecką.  14 marca przypomnę w jakich godzinach będą czynne wszystkie lokale; wyborcze i tam gdzie nie będzie wyborów - konsultacyjne -  oraz napiszę więcej o konsultacjach społecznych, bowiem wszędzie można, a nawet trzeba pofatygować się, aby wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat stanu służby zdrowia w gminie Zakliczyn. Dziś wykaz tych miejscowości, gdzie nie ma potrzeby wybierać ani sołtysa, ani rady sołeckiej. Na koniec informacja dla chcących wziąć udział w konsultacjach społecznych o lokalach i godzinach ich otwarcia w miejscowościach w których nie odbędą się wybory.  

Wybory nie odbędą się w Zakliczynie i siedmiu sołectwach:

Czytaj więcej...

Znamy już 9 sołtysów i przewodniczącego miasta Zakliczyn

Czytaj więcej...15 marca 2015 roku odbędą się powszechne wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Zakliczyn. Do 2 marca można było zgłaszać kandydatów na sołtysów i do rad sołeckich, a Gminna Komisja Wyborcza ma czas na weryfikację zgłoszonych kandydatów i ogłoszenie listy kandydatów w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą wyborów, czyli do 8 marca 2015 roku. My dzisiaj możemy poinformować o tym, że zgodnie ze statutami sołectw w 9 sołectwach i w mieście Zakliczyn znany już sołtysów i przewodniczącego Zakliczyna, ponieważ zgłoszono tylko po jednym kandydacie Czytaj więcej...– w tym przypadku –  wyboru sołtysa nie przeprowadza się, a zgłoszonego kandydata uważa się za wybranego. Zatem za wybranych uważać należy Kazimierza Rybę – przewodniczącego miasta Zakliczyn, który jako jedyny został zgłoszony na tą funkcję, podobnie jak sołtysi w następujących sołectwach:

 

Janusz Klocek w Borowej,

Bernadeta Nieć w Faliszewicach,

Krzysztof Nowak w Jamnej,

Teresa Piekarz w Kończyskach,

Józef Franczyk w Melsztynie,

Tomasz Owczarek w Roztoce,

Andrzej Różowski w Rudzie Kameralnej,

Henryk Lasota w Wesołowie,

Ryszard Różak w Zawadzie Lanckorońskiej.

 

Wybranym już teraz Paniom i Panom Sołtysom gratulujemy i życzymy dobrej i udanej kadencji, która potrwa do pierwszego kwartału 2019 roku.  

Czytaj więcej...

Powszechne wybory sołtysów w gminie Zakliczyn (2)

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Po raz pierwszy wybory sołeckie we wszystkich miejscowościach gminy Zakliczyn odbędą się 15 marca 2015 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w wyznaczonych lokalach wyborczych. Nie będziemy wybierać sołtysów i przewodniczącego miasta oraz rad sołeckich i Rady Zakliczyna tak jak dotąd na zebraniach, ale w takiej samej formule jak wybieramy radnych i burmistrza, czyli poprzez wrzucenie kart głosowania do urn w wyznaczonych lokalach (pisałem o tym we wcześniejszym artykule – p. K.D.). Wybierać będziemy spośród tych kandydatów, których do 2 marca, grupa co najmniej 20 wyborców zgłosi do Gminnej Komisji Wyborczej jako kandydatów na sołtysa (w przypadku Zakliczyna spośród kandydatów na przewodniczącego miasta których zgłosiło co najmniej 30 wyborców), zaś do Rady Sołeckiej spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 5 wyborców (do Rady Zakliczyna kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 wyborców). Potrzebną wiedzę oraz formularze wyborcze znajdziecie pod tym linkiem: http://www.zakliczyn.pl/index.php/wybory-soltysa-i-rady-soleckiej

Kto ma zamiar kandydować, a kto nie

Czytaj więcej...

Powszechne wybory sołtysów w gminie Zakliczyn (1)

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn wydał w styczniu zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczącego miasta Zakliczyn i Rady Zakliczyna, do czego zobligowały go uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie nr XLV/456/2014 i nr XLV/455/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku, czyli na finiszu poprzedniej kadencji. Przywołane przeze mnie uchwały Rady uchwalone na 3 dni przed wyborami samorządowymi, zmieniają z sposób zasadniczy sposób wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczącego miasta i Rady Zakliczyna. Co prawda wnoszący projekt uchwały pod głosowanie poinformowali Radę o przeprowadzonych konsultacjach i zdecydowanej, pozytywnej opinii społeczności gminnej na temat nowej formuły przeprowadzania wyborów sołeckich, to kampania informacyjna na ten temat jest - jak na razie - bardzo skromna. Tymczasem sprawa jest bardzo istotna, bo po raz pierwszy w Gminie Zakliczyn wybory sołeckie będą przeprowadzane na wzór wyborów samorządowych i tak jak w wyborach samorządowych obowiązywać mają procedury zgłaszania kandydatów, kampania wyborcza, wybory we wszystkich sołectwach jednego dnia, tajne i powszechne głosowane, etc. Wybory sołeckie w gminie Zakliczyn odbędą się 15 marca 2015 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w wyznaczonych lokalach wyborczych. Tylko mieszkańcy Melsztyna i Olszowej udadzą się, by wybrać swoje władze, do lokali wyborczych w sąsiednich miejscowościach – odpowiednio; mieszkańcy Melsztyna do remizy w Charzewicach, a mieszkańcy Olszowej do Szkoły w Paleśnicy. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołał Gminną Komisję Wyborczą, która zajmie się prawidłowym przeprowadzeniem wyborów na poziomie Gminy, a do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych sołectwach powołane zostaną Komisje Skrutacyjne, które równie dobrze mogłyby nazywać się Sołeckimi Komisjami Wyborczymi. To jak się jaki organ nazywa nie jest tak ważne jak procedura wyborcza i kalendarz wyborów. Wygląda to tak:

Czytaj więcej...

Wynajme
Gospodarstwo

Partnerzy zakliczyninfo


 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.