baner 5
 

Laureaci i sprawy sołeckie na sesji

Czytaj więcej...6. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie zdominowana była sprawami sołeckimi. Na posiedzeniu w ratuszu pojawiło się 22 nowo wybranych w powszechnych wyborach sołtysów i przewodniczący miasta Zakliczyn (zabrakło tylko pracującego zagranicą sołtysa Woli Stróskiej).  Na początku obrad przewodnicząca Anna Moj i burmistrz Dawid Chrobak złożyli gratulacje i przekazali skromne upominki uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, którzy Czytaj więcej...odnieśli spektakularne sukcesy. Pierwszym z nich był Grzegorz Basta – pięściarz pochodzący z Przydonicy, który został wybrany najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Małopolski w Boksie i uzyskał awans w swojej kategorii +91 do Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody bokserskie juniorów odbyły się w hali sportowej ZSP w Zakliczynie w dniach od 13 do 15 marca. Drugim laureatem docenionym przez władze samorządowe podczas sesji w dniu 27 marca 2015 roku był Daniel Tabiś z Faściszowej – laureat ogólnopolskiego konkursu literackiego „Mój Arsenał” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz ZHP w związku z 70. Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i 72. Rocznicą Akcji pod Arsenałem. Patronem konkursu „Mój Arsenał”  był prezydent RP Bronisław Komorowski, który zaprosił do Pałacu Prezydenckiego i wręczył nagrody laureatom, w tym gronie Danielowi Tabisiowi.

Czytaj więcej...

25 lat Samorządności

Czytaj więcej...Dnia 30 kwietnia 2015r. w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ul. Malczewskiego 56 o godz. 9:30 odbędzie się międzygminny konkurs pt.; „25 lat Samorządności” pod patronatem Andrzeja Dudy Posła do Parlamentu Europejskiego. Głównym organizatorem Konkursu jest burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, współorganizatorami; starosta tarnowski Roman Łucarz, burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz Tadeusz Bąk oraz wójt Gminy Pleśna Józef Knapik. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci studiów dziennych  gminy Zakliczyn, Wojnicz, Pleśna po dostarczeniu karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie 17 kwietnia 2015r na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56 32- 840 Zakliczyn. Irena Kusion, konkurs „25 lat Samorządności ”  tel. kont.: 881221721.

Uczestnicy konkursu z poszczególnych kategorii wiekowych piszą ujednolicony test zawierający pytania otwarte oraz zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne na temat służby zdrowia

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn

Czytaj więcej...Dobrze wiemy, jak ważna jest dla nas właściwa opieka zdrowotna. Jak ważne jest, byśmy w razie potrzeby otrzymali szybką i skuteczną pomoc, by świadczenia zdrowotne były na wysokim poziomie.

Podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, usłyszałem wiele gorzkich słów pod adresem służby zdrowia. Wiele osób zwracało uwagę na słaby dostęp do stomatologa.

Dlatego zdecydowałem się na przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat opieki zdrowotnej w naszej Gminie. Odbędą się one wraz z wyborami sołtysów i rad sołeckich, w dniu 15 marca. Spis lokali wyborczych i godziny otwarcia znajduje się na odwrocie niniejszego pisma.

Bardzo Państwa proszę o odpowiedź na zawarte w ankiecie pytania. Jest ich
w sumie pięć, a Państwa opinie pozwolą na sprecyzowanie szerszego obrazu sytuacji i podejmowanie przez Burmistrza oraz Radę Miejską trafniejszych działań i decyzji, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi.  Zaznaczam, że ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

Liczę na Państwa obecność w lokalach wyborczych i jeszcze raz proszę o pomoc we właściwym zdiagnozowaniu sytuacji, by w przyszłości w naszej Gminie lepsza była dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

mgr Dawid Chrobak

Czytaj więcej...

Sprawy idą w dobrym kierunku

Rozmowa z KAZIMIERZEM KORMANEM, przewodniczącym Komisji ds. Planowania i Budżetu Rady Powiatu Tarnowskiego

Co należy do obowiązków przewodniczącego Komisji ds. Planowania i Budżetu?

Czytaj więcej...Przede wszystkim organizacja pracy komisji, przewodniczenie na posiedzeniach, inicjowanie tematów posiedzenia i współpraca z członkami w opracowywaniu planu pracy. To główne zadania przewodniczącego.

Jak często Komisja się spotyka, jakie sprawami się zajmuje, jaki uchwały opiniuje?

Posiedzenia komisji odbywają się średnio raz w miesiącu. Najczęściej spotykamy się przed sesjami Rady Powiatu i opiniujemy przygotowane przez zarząd projekty uchwał, w szczególności te dotyczące budżetu i jego realizacji.

Jak ocenia Pan stan finansów Powiatu Tarnowskiego i tegoroczny budżet? Pana zdaniem dobrze został przygotowany?

Powiat pod względem finansowym jest w dobrej kondycji. Budżet został zaś uchwalony zdecydowaną większością, bo tylko dwóch radnych wstrzymało się od głosu, nie było żadnych głosów przeciwnych. Choć nie jest to budżet marzeń, bo na pewno przydałaby się większa kwota na wydatki majątkowe. Na razie na inwestycje powiat ma mniej zapisanych środków niż niektóre gminy. Większą kwotą dysponuje na przykład gmina Zakliczyn. Za mało jest przede wszystkim pieniędzy na budowę chodników wspólnie z gminami przy powiatowych drogach oraz na wsparcie dla strażaków ochotników. Mam jednak nadzieję, że podobnie jak to było w roku ubiegłym, starosta wolne środki z nadwyżki przeznaczy właśnie na te pozycje i będzie więcej pieniędzy na chodniki, jak również dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Czytaj więcej...

Nie zakupowi auta dla OSP Zakliczyn i pożegnanie sołtysów

Czytaj więcej...Lutowa sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie zapadnie w pamięci strażakom z OSP oraz kończącym kadencję sołtysom Gminy Zakliczyn. Pierwsi, strażacy z OSP Zakliczyn, starali się o gwarancję finansową Czytaj więcej...Rady Miejskiej do zakupu samochodu strażackiego – tzw. ciężkiego. Gwarancja ta to 750 tys. zł, którą Rada powinna uchwalić, aby straż z Zakliczyna mogła się starać o zakup samochodu. Drudzy, sołtysi, po czterech latach rządów w sołectwach, a w przypadku przewodniczącego w mieście Zakliczyn, 15 marca poddadzą się społecznej weryfikacji podczas powszechnych (po raz pierwszy) wyborach w naszej Gminie – nie wszyscy staną zresztą do wyborów. O tym, że nie będą ubiegać się o ponowny wybór zdecydowali m.in. szefowie sołectw w Paleśnicy (pani sołtys Małgorzata Chrobak), w Lusławicach (pan sołtys Piotr Pawlikowski), w Roztoce (pan sołtys Stanisław Cieśla), w Faliszewicach (pan sołtys Jan Mazgaj), w Rudzie Kameralnej (pan sołtys Robert Ogórek).

Czytaj więcej...

Wynajme
Gospodarstwo

Partnerzy zakliczyninfo


 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.