baner 5
 

Zakliczyn

 

Czytaj więcej...Stolica naddunajeckiej gminy położona w Kotlinie Zakliczyńskiej przy skrzyżowaniu dróg o numerach 980 Jurków – Biecz i 975 Wojnicz – Nowy Sącz. Na skrzyżowaniu bezkolizyjnym (rondzie) do centrum miasteczka udajemy się w kierunku zachodnim, by po 2 minutach być na centralnym, największym na Pogórzu placu miejskim z charakterystyczną bryłą XIX wiecznego ratusza w centralnej części Rynku – od 1 stycznia 2000 roku siedzibie Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego - dziś Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Zakliczyn jest najmniejszym miastem Małopolski, w zwartej zabudowie mieszka tu niespełna 1600 osób, ale za to jednym z najruchliwszych miasteczek w Polsce. Dzięki historycznie ugruntowanej marce handlowej, Zakliczyn jest ulubionym miejscem robienia zakupów przez mieszkańców regionu. Szczególnie gwarno jest tu w środy –  dniu tradycyjnego jarmarku zakliczyńskiego. Duszę handlową miasteczka widać też w piątki i soboty, gdzie na Rynku w licznych punktach handlowych i przy straganach kupieckich roi się od klientów.

Czytaj więcej...

Zawada Lanckorońska

 

Czytaj więcej...Licząca prawie 300 stałych mieszkańców miejscowość, na lewym brzegu Dunajca, w części południowej w dolinie rzeki z przewagą pół uprawnych, w części północnej na wzniesieniu Pogórza Wiśnickiego. Tam też ze względu na znakomite walory krajobrazowe rozwinęło się budownictwo rekreacyjne. W Zawadzie Lanckorońskiej działa też kilka gospodarstw agroturystycznych: „Lanckoronka” Anny Różak (tel. 14 665 37 45 kom. 609 950 155), „Amorek” Elżbiety i Janusza Rzepów (tel. 14 665 36 15, kom. 607 715 947), „Ekowczasy” Lucyny Sukman (tel. 14 665 33 27). Ponadto w budynku byłej szkoły urządzono ośrodek wypoczynkowy. Dobre położenie, w pobliżu skrzyżowania dróg nr 980 Roztoka – Jurków oraz nr 975 Wojnicz – Zakliczyn, około 2 kilometry do Zakliczyna, bliskość rzeki, ciekawa historia, sprawiają dodatkowo, że miejscowość jest atrakcyjna pod względem turystycznym.

Czytaj więcej...

Zdonia

Czytaj więcej...Miejscowość sąsiadująca od południa z Zakliczynem, w wielu momentach granicą ta jest droga powiatowa Zakliczyn – Czchów tak, że po północnej części trasy mamy zakliczyńską ul. Ruchu Oporu, a po południowej zabudowania Zdoni. Ale miejscowość tylko w części graniczącej z Zakliczynem ma charakter nizinny, im dalej na południe, tym wyższe partie wzniesienia Biała Góra i coraz piękniejsze widoki na Kotlinę Zakliczyńską oraz panoramę miasteczka.. Pierwsze identyfikowane z tymi miejscowościami wzmianki, to watykańskie zapiski z końca XI wieku. Potem o Zdoni pisze legat papieski – kardynał Idzi i wreszcie Jan Długosz w Liber  beneficiorum dioecesis Cracoviensis. Dzieje miejscowości ściśle związane są z dziejami północnego sąsiada. Zdonia, podobnie jak Wesołów, od zarania historii towarzyszy dzisiejszemu Zakliczynowi. Gdy Zakliczyn (Opatkowice) są własnością benedyktyńską, Zdonia także, gdy Spytko stara się o lokacje miasta na terenie Opatkowic, targi z Tyńcem dotyczą także Zdoni. Bliskie związki z miasteczkiem, nie oznaczają zagrożenia związanego z wchłonięciem w jego obręb administracyjny. Takie sugestie, choćby  ze strony administracji państwowej, padały pod adresem władz samorządowych, gdy Zakliczyn ponownie starał się o prawa miejskie na początku XXI wieku, ale zostały zdecydowanie odrzucone. Zdonia to w przenośni i faktycznie wrota Zakliczyna na Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie. Znajdziemy tu pomniki przyrody, wotywne kapliczki przydrożne tak charakterystyczne dla tego terenu, a nawet pozostałość posiadłości dworskiej (budynek dworski z początku XX wieku i resztki parku podworskiego). Miejscowość oferuje znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej. Bez trudu znajdziemy zakwaterowanie w licznych gospodarstwach agroturystycznych w Zakliczynie.

 

Czytaj więcej...

 

Metryczka miejscowości:

Sołtys: Andrzej Malik - tel. 14 66 55 127

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 532

Powierzchnia - 435,6 ha

Wróblowice

Czytaj więcej...Miejscowość usytuowana na północno-wschodniej flance Gminy Zakliczyn. Ze stolicy Gminy można dojechać do Wróblowic  skręcając za stacją paliw, za rondem zakliczyńskim, w lewo na drogę powiatową Zakliczyn – Janowice – Tarnów. Jadąc przez Lusławice drogą biegnącą tutaj Kotlina Zakliczyńską trafimy do Wróblowic. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z końca XIV wieku i związana jest z notką o posiadłościach Spytka Melsztyńskiego. W późniejszych czasach miejscowość była posiadłością szlachecką. Jednym z pamiątek tych dziejów jest zachowany XIX wieczny dwór szlachecki. Funkcjonuje tu szkoła podstawowa w przestronnym budynku oddanym do użytku w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Jest też w centrum wsi remiza OSP i działająca w niej świetlica profilaktyczna Urzędu Miejskiego z Zakliczyna. Wróblowic historycznie związane są z parafią najpierw w Opatkowicach, a po lokacji miasta w Zakliczynie. W 1983 roku, po wybudowaniu, została konsekrowana kaplica p.w. św. Maksymiliana Kolbego. Miejscowość w większości położona na równi Kotliny Zakliczyńskiej, ale na południowo-wschodnim skrawku oparta o zbocza wzniesień Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego. Spotyka się tutaj, obok innych upraw, charakterystyczne dla doliny Dunajca pola fasolowe.  To dogodny teren do wędrówek rowerowych, znajdą tu też coś dla siebie ci, którzy Czytaj więcej...preferują wypoczynek nad wodą, pod namiotem. Północną granicę miejscowości stanowi nurt rzeki Dunajec. Blisko do Lusławic, Zakliczyna i sąsiednich Janowic, sprawia że jest to atrakcyjne miejsce do planowania wypoczynku. W zimie, dodatkową atrakcją jest wyciąg trasa narciarska w niedaleko położonej Lubince. O kwaterę można pytać w gospodarstwie agroturystycznym  Genowefy i Bartłomieja Ulaneckich (tel. 014 66 530 25) lub w sąsiednich Lusławicach.
 
Metryczka miejscowości
Sołtys: Zbigniew Jachym
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. -  698
Powierzchnia - 574,7 ha

Wola Stróska

Czytaj więcej...Miejscowość od dwuczłonowej nazwie, historię i entymologię swojej nazwy zawdzięcza sąsiednim Stróżom. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z połowy XIV wieku i odnotowują Wolę Strózką jako posiadłość rycerską. Przekonywująco brzmią podania o tym, że Wola wykształciła się jako oddzielna osada z sąsiednich Stróż – miejsce w którym stróżujący otrzymywali rolę, jako zapłatę za służbę królestwu. Wola Stróska zajmuje północny, łagodnie opadający ku Kotlinie Zakliczyńskiej stok masywu Mogiła rozciągającego się w kierunku wschód – zachód. Dojechać tu najlepiej drogą powiatową Zakliczyn – Czchów, w Zdoni skręcając w lewo (na południe) do centrum miejscowości. Do części zachodniej miejscowości udamy się po przejechaniu droga powiatową obok zabudowań dworskich( dziś DPS) w Stróżach, skręcając poniżej remizy OSP na południe drogą gminną. Po wjechaniu na górę, trudy podróży wynagrodzi nam przepiękna panorama na Kotlinę Zakliczyńską z Dunajcem i wzgórzami Pogórza Wiśnickiego po drugiej stronie rzeki. Na pograniczu Woli Stróskiej i Borowej, grzbietem Mogiły biegnie zielony szlak PTTK do Czchowa na zachód i na Styr i Suchą Górę w przeciwnym kierunku. Porośnięta bujnym lasem Mogiła jest rajem dla grzybiarzy. Pod koniec II wojny światowej miała miejsce tutaj tragedia partyzantów AK. Podstępnie zaatakowany 5 października 1944 roku przy leśnym szpitaliku oddział partyzantów,  w trakcie hitlerowskiej obławy poniósł śmiertelne straty. Wraz z lekarzem Czytaj więcej...Władysławem Mossoczym zginęło 10 partyzantów.  Do dziś istnieje leśny szpitalik partyzantów, a poniżej szpitalika na południowym stoku, tam gdzie jest partyzancka, zbiorowa mogiła, partyzanci, którzy przeżyli wojnę ufundowali  w roku 1986 obelisk pamiątkowy. Poruszając się nieco bardziej, na południowy – wschód od szpitalika napotkamy mogiłę Władysława Mossoczego z metalowym krzyżem i tabliczką. Rokrocznie, na początku października, pod obeliskiem i przy szpitaliku odbywa się uroczystość patriotyczno – religijna organizowana przez Burmistrza, ZCK w Zakliczynie z pomocą młodzieży ZSP im. Piłsudskiego i świetlicy ZCK w Woli Stróskiej. Świetlica ZCK mieści się w nowym Domu Strażaka zarządzanym przez tutejszą jednostkę OSP. Z Woli Stróskiej wywodzi się oryginalny zwyczaj zabawy plebejskiej zwany „Klocem”. Polega on na tym, że biesiadnicy „porywają” upatrzoną sobie dziewczynę i przywiązują do kloca (kłody drewnianej), a rolą kawalera jest jej wykupienie z tej „niewoli”. W Woli Stróskiej można pytać o zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym. Prowadzi je Bolesław Białoskórski (tel. 014 66 55 077).

 

Czytaj więcej...

 


Metryczka miejscowości

Sołtys: Józef Teper - tel. 14 66 55 059

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 413

Powierzchnia - 540,4 ha

 

Więcej artykułów…

  1. Wesołów
  2. Stróże
  3. Słona
  4. Roztoka
Wynajme
Gospodarstwo

Partnerzy zakliczyninfo


 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.